fbpx
Prekių pristatymas nuo 50EUR NEMOKAMAS visoje Lietuvoje!

Terminai ir sąlygos

1.  Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau ,,Taisyklės”) sudarytos norint užtikrinti Pirkėjo ir Pardavėjo teises, nustatyti pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo bei grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu all4hair.lt internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.

1.2. Norėdamas naudotis all4hair.lt teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo susipažinti su paslaugų teikimo sąlygose nustatytomis taisyklėmis. Uždėdamas varnelę ant ,,Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis” Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė visas taisykles, jas supranta ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali atlikti pirkimo – pardavimo sandorio ir naudotis all4hair.lt teikiamomis paslaugomis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir prieš tai pranešęs apie taisyklių pakeitimus Pirkėjui.

2.  Asmens duomenų apsauga

2.1. Registruojantis all4hair.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas turi pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą). Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.

2.2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje all4hair.lt, laikoma slapta ir neviešinama.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu duomenis laisvai keisti, papildyti ar ištrinti.

3.  Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą” ir apmoka Pirkėjo padarytą užsakymą.

3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai į Pardavėjo banko sąskaitą yra pervedamas Pirkėjo padarytas apmokėjimas.

4.  Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „all4hair.lt“ elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas gali grąžinti prekę tuo atveju, jeigu ji atitinka 12.1. punkto keliamus reikalavimus.

5.  Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas, naudodamasis ,,all4hair.lt” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

6.  Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.

6.2. Atsiradus nenumatytiems trukdžiams Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas per mokėjimai.lt sistemą), nesumoka už prekes.

6.4. Kai Pirkėjas pasirenka šiose Taisyklėse numatytą apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, susisiekia su pirkėju ir suderina tinkamą prekių atsiėmimo laiką. Prekių atsiėmimo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pardavėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 5 (penkias) darbo dienas.

7.  Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.

7.3. Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavus pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Pasirinkus apmokėjimą atsiimant prekes, prekės paruošiamos po Pirkėjo susisiekimo su Pardavėju.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja susiiekti ir pasiūlyti analogišką ar kitą prekę. Pareikalavus grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas bankinis pervedimas ir Pardavėjas gavo pinigus.

8. Prekės kainos

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais ar kita valiuta (jei neprieštarauja šalies įstatymams).

8.2. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

9.  Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Apmokėti už prekes galima šiais būdais:

9.1.1.                            Mokėjimai.lt sistemą – Jums suteikiama galimybė atsiskaityti Lietuvos bankų el. bankininkystės sistemomis.

10. Prekių pristatymas

10.1.         Pirkėjas užsisakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.

10.2.         Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.3.         Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

10.4.         Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.5.         Prekes pristatyti Pirkėjui galima šiais būdais:

10.5.1.                         Pristatymas kurjeriu iki Jūsų durų. Siuntos pristatomos darbo dienomis 8-17 val. DĖMESIO! Pasirinkus prekių pristatymą kurjeriu VENIPAK ar kitu kurjeriu, prašome nurodyti tokį pristatymo adresą, kuriuo 2-3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo 8-17 val. galėsite priimti siuntinį iš kurjerių. Kurjeris neskambina, kad suderintų Jums patogų pristatymo laiką, jis tik praneša, kad Jums atveža siuntą. Kurjeriams pranešus apie siuntos pristatymą ir neradus Jūsų nurodytu adresu, siunta bus grąžinta siuntėjui, o pakartotinas siuntimas bus apmokestintas papildomai.

Būkite atidūs nurodydami pristatymo adresą (pašto kodas būtinas), kitu atveju siunta Jūsų nepasieks, o peradresavimas kainuos papildomai.

Kiekvienas užsakymas įvykdomas kaip įmanoma greičiau.

Įprastai prekių pristatymas trunka 2-3 darbo dienas.

Pristatant VENIPAK  ar kitu kurjeriu į visus Lietuvos miestus (išskyrus Kuršių Neriją)

10.5.2.                         Apmokėjimas grynaisiais atsiimant prekes – Internetinėje parduotuvėje užsakius prekes ir pasirinkus apmokėjimą atsiimant, Pardavėjas susisiekia su pirkėju ir sutaria kuriuo metu gali atsiimti prekes. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentu, šiuo atveju, laikomas Pirkėjo apmokėjimo už prekes momentas. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo laiką bei vietą, nes kitu atveju Pardavėjas neatsako už siuntos pristatymo vėlavimą.

10.6.         Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti  siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

11. Prekių kokybės garantija

11.1.         Kiekvienos „all4hair.lt“ elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2.         Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

12. Elektrinių prietaisų garantinės sąlygos ir naudojimosi instrukcija

12.1.         Jūsų įsigytą elektrinį prietaisą (YPAČ FENĄ, ŽNYPLES, SKUTIMO MAŠINĖLĘ) galima naudoti TIK PERSKAIČIUS SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ IR SU JA SUSIPAŽINUS.

GARANTINĖS SĄLYGOS (NE MAISTO PREKIŲ) SUTEIKIAMOS VADOVAUJANTIS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) šeštosios knygos IV dalies XXIII skyriaus pirmajame, antrajame, trečiajame ir ketvirtajame skirsniuose vartojamomis sąvokomis. Šių taisyklių privalo laikytis pardavėjai (įskaitant ir fizinius asmenis, kurie verčiasi individualia mažmeninės prekybos veikla), parduodantys prekes pirkėjams. 

GARANTIJOS SĄLYGOS Pirkėjui, įsigijusiam mūsų prekę, suteikiama 24 mėnesių garantija.

1. Garantija įsigalioja nuo prekės pirkimo dienos ir galioja atsižvelgiant į žemiau pateiktas garantijos sąlygas.

2. Šio laikotarpio metu pirkėjui Lietuvos Respublikos teritorijoje yra garantuojama ištaisyti visus trūkumus, kurie gali atsirasti naudojimo metu dėl medžiagų broko arba gaminimo klaidų.

Jei buvo atliktas garantinis prekės taisymas, garantinis laikotarpis neatnaujinamas ir nepratęsiamas.

3. Garantija netaikoma: ·   gedimams, atsiradusiems netinkamai prijungus prietaisus prie elektros tinklo arba dėl elektros tinklų sutrikimų; ·   gedimams, atsiradusiems dėl cheminių medžiagų poveikio; ·   prietaiso spalvos pakitimui (pageltimui, užteršimui ir pan.); ·   gedimams, atsiradusiems jungiant gaminį į valstybinių standartų neatitinkančius elektros tiekimo, telekomunikacijų, kabelių tinklus, dėl kitų išorės veiksnių (pvz., drėgmės ar temperatūros poveikio), tai pat netinkamai elgiantis su prietaisu (pvz.: valymo, skutimo žymos, įbrėžimai ar kitokie mechaniniai pažeidimai); ·   gedimams ar defektams, atsiradusiems transportuojant prietaisus, jei juos gabena pats pirkėjas; ·   radus bandymo patekti į prietaiso vidų pėdsakų, taip pat, jei gaminys taisytas ne pardavėjo įgaliotame servise; ·   radus gaminio konstrukcijos ar schemos pakeitimų (išskyrus aprašytus vartotojo instrukcijoje); ·   radus mechaninių pažeidimų; ·   radus gedimų, kurie atsirado į prietaiso vidų patekus pašalinių daiktų, medžiagų, skysčių ar gyvūnų (pvz., vabzdžių); ·   radus gedimų, kurie atsirado dėl standartų neatitinkančių eksploatacinių medžiagų ar atsarginių dalių naudojimo; ·   jeigu gaminys panaudotas kitais tikslais, neatitinkančiais tikrosios prietaiso paskirties; ·   visais kitais atvejais, kai daikto trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas nesilaikė vartotojo instrukcijos, arba daikto trūkumų atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos; ·   įprastai nusidėvinčioms prietaiso dalims, pvz.: lempoms, filtrams, baterijoms, akumuliatoriams, saugikliams, išoriniams maitinimo blokams ir įkrovimo prietaisams, sujungimo kabeliams, dangteliams, grotelėms, žarnoms, vamzdžiams, šepečiams, antgaliams. ·   garantinis remontas netaikomas: plastikinėms, stiklinėms, guminėms ir popierinėms dalims, standartinėms kabelių dalims, įprastoms trumpalaikėms dalims ir priedams, tokiems kaip išorinės plastikinės dalys, variklio apdanga, saugiklis, lemputės, akumuliatoriaus baterija, diržai, oro valymo filtras, guoliai, ašinės dalys.·   prietaisą taisė asmuo ar įmonė, neįgaliota pardavėjo serviso;·   prietaisas buvo akivaizdžiai sąmoningai sugadintas. ·   nepateikiamas GARANTINIS TALONAS ar kitas pirkimą įrodantis dokumentas; ·   jis neteisingai užpildytas (turi būti pardavimo data, prekės pavadinimas, modelis, pardavėjo antspaudas ir pardavėjo parašas); ·   jame yra braukymų ir taisymų, nepasirašytų pardavėjo.
4. Gamintojas neatsako, o vartotojas asmeniškai prisiima atsakomybę už avarijas ar žalą žmonėms, gyvūnams, turtui, įvykusias dėl vartotojo kaltės: nežinojimo ar prietaiso vartotojo instrukcijos nesilaikymo bei prietaiso prijungimo ar instaliacijos, atliktos ne pardavėjo įgalioto serviso.
5. Pirkėjas nepagrįstai iškviesto serviso darbuotojo atvykimo išlaidas apmoka ir už atliktus negarantinio remonto darbus, prietaiso remontą ne darbo dienomis ar po darbo valandų sumoka pagal remonto paslaugas teikiančios įmonės įkainius.

Garantinio remonto klausimais kreipkitės į: gamintoją, nurodytą ant prietaiso garantinio talono.

12.2.        SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

12.2.1.                         Prieš pradedant naudoti prietaisą, mes primygtinai rekomenduojame perskaityti naudojimo instrukciją ir efektyviai išnaudoti prietaiso galimybes:

12.2.2.                         Prieš pajungdami prietaisą, patikrinkite įtampą tinkle.

12.2.3.                         Įsidėmėkite punktus, prasidedančiu “NIEKADA…“.

12.2.4.                         Kai prietaisą naudojote šalia vandens šaltinių visada ištraukite kištuką iš lizdo, nes ir neįjungus, kontakte su vandenių galimas pavojus.

12.2.5.                         Niekada nekiškite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius.

12.2.6.                         Niekada nelieskite prietaiso, jei jis įkrito į bet kokį skystį. Nesistenkite sugauti, krentant prietaisui į bet kokį skystį, o jei prietaisas jau įkrito į skystį, pirmiausia ištraukite iš kištuko, tik po to lieskite prietaisą.

12.2.7.                         Laikykite saugiose vietose, kur yra pilnai apsaugotas nuo atsitiktinio nu (į)kritimo.

12.2.8.                         Niekada nenaudokite prietaiso drėgnomis rankomis ar stovint basomis, jei patalpoje yra garų ar drėgmės ant sienų ar grindų.

12.2.9.                         Tikslu sustiprinti apsaugą, mes rekomenduojame konsultuotis su specialistais, įrengti tinkle papildomas apsaugas (kaip vonios kambaryje) su papildomais įžeminimais ir srovės ribotuvą ne daugiau 30 mА.

12.2.10.                      Pažeistas laidas turi būti pakeistas gamintojo ar profesionalaus elektriko.

12.2.11.                      Niekada nevyniokite laido aplink prietaisą, ypač kai jis dar yra karštas.

12.2.12.                      Prietaisą ir laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių, ar dar karštą prietaisą prie karščiui neatsparių paviršių- tai gali sukelti prietaiso ar paviršių destrukcijas/gedimus ar susidarys nuodingos lakios medžiagos.

12.2.13.                      Niekada neardykite prietaiso, susisiekite su gamintoju ar jo atstovais ar profesionalais.

12.2.14.                      Naudokite prietaisą tik tam tikslui, kuriam yra sukurtas, nenaudokite priedų ar aksesuarų, kurių nerekomendavo gamintojas.

12.2.15.                      Valymui naudokite tik elektrostatinę sausą medžiagą, nenaudokite cheminių valiklių ypač fenilfenolio.

12.2.16.                      Niekada nenaudokite prietaiso šalia lengvai užsiliepsnojančių (ypač degių) medžiagų.

12.2.17.                      Be suaugusio priežiūros, negali prietaiso naudoti žmonės su psichine, sensorine ar fizine negalia, vaikai.

12.2.18.                      Nenaudokite prietaiso šalia pilnos kriauklės, vonios ar kito indo su skysčiais.

12.2.19.                      Prietaisas atitinka reikalavimus direktyvų 73/23/СЕЕ, 93/68/СЕЕ,89/336/ССЕ ir 93/68/СЕЕ, Žemavoltinių ir elektromagnetinių prietaisų suderinamumui.

12.2.20.                      Šis simbolis reiškia, kad prietaisas negali būti utilizuojamas kartu su buitinėmis atliekomis, tinkama utilizacija yra draugiškai supančiai aplinkai.

12.2.21.                      Simbolis reiškia, kad įrenginys neturi metalinių, srovę praleidžiančių detalių įskaitant atsitiktinį kontaktų ar laidų apnuoginimą (pilna arba dviguba izoliacija).

13. Prekių keitimas

13.1.         Netinkamos kokybės prekės grąžinamos ir keičiamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ naujos redakcijos (patvirtinta 2012 m. kovo 15 d. Nr. 4-243) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479&p_query=&p_tr2=2) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymo Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, naujos redakcijos (patvirtinta 2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 4-959) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=415995&p_query=&p_tr2=2) numatyta tvarka.

13.2.         Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 13.1. punktu, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. parduotuvės kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

13.3.         Pirkėjui grąžinant netinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

13.3.1.                         grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

13.3.2.                         prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

13.3.3.                         prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

13.3.4.                         grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

13.3.5.                         grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

13.3.6.                         pirkėjas nekokybišką prekę gali grąžinti per 7 dienų nuo jos gavimo.

13.4.         Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 13.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

13.5.         Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

13.6.         Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

13.7.         Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės (išskyrus plaukų šepečius ir šukas) forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus yra netenkinamas.

13.8.         Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirkto plaukų šepečio ar šukų forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių pardavimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, pirkėjas turi teisę per septynias dienas grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

14. Atsakomybė

14.1.         Pirkėjas yra visiškai atsakingas už ,,all4hair.lt” registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

14.2.         Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei all4hair.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

14.3.         Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4.         Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

15. Apsikeitimas informacija

15.1.         Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.

15.2.         Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia ,,all4hair.lt” internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1.         Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

16.2.         Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

16.3.         Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis ,,all4hair.lt” internetinės parduotuvės paslaugomis.

16.4.         Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

Uždaryti
Prisijungti
Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.